Slaapstoornissen

INVLOED SLAAP EN SLAAPSTOORNISSEN

Slaapstoornissen hebben een ingrijpend effect op het leven van alledag.

Sinds 1979 is een indeling van slaapstoornissen bekend, die reeds enige malen is aangepast. Voor alles is het van belang een goed beeld te hebben van het slaappatroon van betrokkene. Hiertoe dient een slaap-waak kalender te worden bijgehouden. De onderstaande vragen dienen om een goed beeld te krijgen met welke slaapstoornis we te maken hebben.

 1. Hoe lang bestaat het probleem al?
 2. Zijn er meer mensen in de familie met slaapproblemen?
 3. Is er een aanleiding voor het slaapprobleem te noemen?
 4. Hoe is het functioneren overdag?
 5. Hoe is het alcohol-en/of medicijngebruik?

Er worden vier hoofdgroepen slaapstoornissen onderscheiden:

 1. Stoornissen van inslapen en/of doorslapen (insomnie).
 2. Overmatige slaperigheid (somnolentie).
 3. Stoornissen in het slaap-waak ritme.
 4. Diverse (gedrags)stoornissen tijdens de slaap.

De behandeling van slaapstoornissen is gericht op het wegnemen van de oorzaak en verbetering van de slaapgewoonten. Hieronder treft u een aantal punten, waarop gelet dient te worden wanneer zich slaapstoornissen voordoen:

 • onthouding van cola, koffie en thee ’s avonds,
 • onthouding van alcohol kort voor het naar bed gaan,
 • vermijden van krachtige lichamelijke inspanning kort voor het naar bed gaan,
 • bij rokers: verminderen van het roken,
 • niet dorstig of hongerig naar bed gaan, maar ook niet vlak voor het naar bed gaan nog een zware maaltijd gebruiken,
 • ontspannen voor het slapen,
 • slapen in een behaaglijke omgeving (goed matras, gladde lakens, weinig geluid, weinig licht (slaapmaskers helpen daarbij) en een aangename temperatuur). Indien het slapen met een onrustige partner de nachtrust belemmert, is een ‘lits jumeaux’ beter dan een ‘grand lits.
 • naar bed gaan en opstaan op vaste tijden, met inbegrip van de weekends
 • het bed niet gebruiken voor het kijken naar televisie, lezen of werken
 • lig niet te lang in bed; langer dan de nodige 7 1/2 a 8 uur slapen geeft niet meer verkwikkende slaap, maar alleen meer oppervlakkige slaap

Het is niet zinvol te starten met slaaptabletten voordat een volledig onderzoek naar het slaapprobleem is verricht. Dat neemt niet weg, dat slaappillen gedurende een korte periode veel goed kunnen doen. Er is een groot aantal slaapmiddelen bekend. De keuze welke in te nemen is afhankelijk van het soort slaapstoornis. Een goed slaapmiddel is een, die het normale slaapprofiel (de vier slaapfasen) nabootst.

Een slaapstoornis dient behandeld te worden, wanneer het slaapprobleem zich meerdere dagen in de week gedurende meerdere weken achtereen voordoet. Ook is van belang of de betrokken persoon hierdoor in het dagelijks functioneren wordt gehinderd.